Sarap Ni Sir

Sarap Ni Sir

Estudyante ni Rudy si Edith at talagang nanggigigil siya sa ganda nito. Isang araw ay nagkaproblema si Edith. Pinahihinto na siya sa pag-aaral ng mga magulang na nasa probinsiya.

Nalaman ito ni Rudy. Nag-alok ng tulong na sa kanya na tumira ang dalaga yamang nag-iisa siya sa apartment. Siya na rin ang magpapa-aral dito at kung tapos na at may hanapbuhay, saka na nito bayaran ang pagkakautang. At pumayag naman ang dalaga.

Laging ipinapasyal ni Rudy si Edith, hanggang minsan silang manood ng sine, nahawakan niya ang magandang dibdib nito na hindi itinanggi ng dalaga. Hinalikan niya si Edith.

Nang sila’y umuwi, pinasok niya si Edith sa kuwarto nito na nakasuot na ng pantulog. Lalong sumiklab ang pagnanasa kay Rudy. Buo naman sa loob ni Edith na hindi paaangkin kay Rudy, kahit siya’y mag-iskandalo.

Aninag na aninag ni Rudy ang buong ganda ng katawan ni Edith sa manipis nitong pantulog na hanggang hita lang ang haba. Kahit itago at tumalikod ang dalaga, hindi nakatakas sa mga mata ni Rudy ang buong kagandahang iyon. Hubog na hubog ang beywang ni Edith, bilog na bilog ang mga binti at hita na parang labanos sa kaputian. Kinis na kinis. At nabuo sa isip niya na hindi na niya hahayaan pang makaligtas ang gandang iyon ni Edith ngayon. Aangkinin niya ang dalaga, sa ayaw at sa gusto nito. Hindi na niya mapipigil ang nag-uumalpas niyang pagnanasa sa maganda niyang estudyante.

Noon naman naisip ni Edith na hindi tama ang ginawa niyang pagbibigay kay Rudy sa sinehan. Hindi siya basta paaangkin sa sinumang lalaki, lalo na kung ito’y hindi pa naman niya asawa. Kay-tagal niyang iningatan ang kanyang pagkabirhen, ang kanyang magandang katawan. Maging sa probinsiya ay itinatago niya ang kagandahang iyon sa mga mata ng lalaki, kahit na sabihin pang ang mga lalaking iyon ay mga pinsan niya at hindi iba sa kanila. Saka ngayon, dahil may utang na loob siya kay Rudy, ibibigay na lang niya at sukat ang iniingatan niyang katawang iyon?

Naramdaman ni Edith na nasa likod na niya si Rudy. Para siyang kinilig nang maramdaman ang dalawang palad nito sa magkabila niyang balikat. Ibig niyang palisin ang mga kamay na iyon, pero tinimpi pa rin niya ang sarili. Makukuha niya ito sa pakiusap. May pinag-aralan si Rudy, isang propesor. Siguro naman ay mauunawaan nito ang kanyang kalagayan. Ang pag-iingat niya sa nalalabi niyang karangalang iyon na mahalagang-mahalaga sa isang konsebatibong tulad niya.

Muli niyang naramdaman ang maiinit na labi ni Rudy sa kanyang nakalantad na balikat. Ibig na niyang magsalita, pero parang biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Wala siyang masabi. Naroon pa rin ang malaking respeto at paghanga sa kanyang propesor. Nasa isip niya ang munting kaba na baka magalit ito sa gagawing pagtanggi. Baka masamain nito, sumama ang loob at doon maghiwalay ang kanilang landas. Uuwi siya sa lalawigang bigo sa kanyang pangarap na makatapos. Nasaktan pa niya ang damdamin ng lalaking lihim niyang hinahangaan. At habang iniisip niya kung ano ang mabuti niyang gawin, hinayaan niyang halik-halikan ni Rudy ang makinis niyang balikat, ang mabangong batok na kalalagay lang niya ng mamahaling losyon, na di niya alam ay lalong nagpatindi sa pagnanasa ni Rudy.

Comments

Scroll To Top