Ang Libog Stories Ng Dalawang Uhaw Sa Kantutan

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

“Ba’t mo ginagawa ito, Rosie? Dapat, sa edad mo’ng iyan ay nag-aaral ka.”
“Ayoko ng ganyan, ha? Sawa na ako sa sermon.”
Iyon naman ang talagang balak niyang gawin, sermonan ang dalagita sabihin dito ang maling ginagawa.
“Ba’t mo nga ginagawa ‘to?” tanong niya uli.
Ngumiti si Rosie. “E… sagusto kita, e. Ang pogi mo kasi. Mas pogi ka pa pala pag di ka naka-uniporme. Bago ka lang sa trabaho mo, ‘no? Mukhang ang bata-bata mo pa.”
Wala na siyang naisagot kay Rosie. Matagal nilang pinagmasdan ang paghampas ng tubig sa mga batuhan. Dumidilim na ang paligid, talagang magyayaya na siyang umuwi nang sumiksik na mabuti sa katawan niya si Rosie.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

“G-Giniginaw ako. Cop.”
Wala siyang alam na ibang gagawin kundi yakapin ito. Habang pilit niyang pinapalis ang malisya sa babaing halos sa tingin niya’y batang kapatid lang niyang nasa probinsiya, gumigiit naman ang dantay ng kakaibang lambot ng katawan nito sa kanyang katawan, kasabay ng samyo ng mabangong buhok at kalinisan ng buong katawan.
Napahigpit ang pagkakayakap niya kay Rosie sa paggapang ng bahagyang init. Nang iniisip niyang madadaig ng init ang katinuan ng kanyang isip, niyaya na niyang umuwi si Rosie. Sa halip, lalo nitong isiniksik ang katawan sa kanya at inilapit na mabuti sa kanyang mukha, ang mukhang tila nagmamakaawa.
“H-Hindi mo ba ‘ko hahalikan,Cop?” lyon naman ang gusto niyang gawin na tinatanggihan lang ng kanyang isip.
Kinabig niya si Rosie at marahang idinampi ang labi sa nakaawang na labi nito. Napapikit ang babae sa ekspertong paglalaro ng kanyang bibig habang ang
malaya niyang kamay ay pumatong sa ibabaw ng damit nito sa bahaging dibdib. Kapwa sila napapitlag, si Rosie pa mismo ang nagdiin ng nakapatong niyang kamay sa dibdib nito.
Gumuhit ang matinding init sa kanyang katawan sa pagkakasalat sa kayamanan taglay niyon, napabilis ang kanyang paghaplos sa suso nito kasabay ng mabilis ding paglalaro ng kanyang bibig sa malinis na bibig ng babae. Humihigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Rosie, napapadiin din ang kanyang pagdaklot sa dibdib nito na sinasalitan ng papaikot na kilos ng kanyang kamay. Nang kusang maghiwalay ang kanilang mga labi dahil sa pangangapos ng hininga, niyaya niya si Rosie na magtungo sila sa ibang lugar. Hindi ito kumibo.
Mabibilis ang mga hakbang nila palayo sa lugar na iyon, tumawag siya ng taksi at nagpahatid sa pinakamalapit na motel. Sa loob ng upahang silid, humihingal sa kasabikang inalis niya ang lahat ng suot sa katawan ng babae bago isinunod ang paghuhubad naman sa sarili. Nagdagdag sa pag-iinit ng kanyang katawan ang tila nasasabik na mukha ni Rosie habang nakahiga na ito sa malambot na kama at hinihintay siya.
Mahigpit ang pagyakap sa kanya ng dalawang nag-iinit ding braso nang idagan niya ang katawan ng babae. Nadala na nang tuluyan ang lalaki. Ay aw siyang tigilan ni Rosie. Makikita sa mukha ng dalagita ang sobrang kasabikan. Hindi na niya inisip kung ano ang motibo ng dalagita sa kanya. Hindi na niya inisip kung anong klaseng babae ito. Kung bakit sa edad niyang ito ay nagagawa niya ito. Ang dalagita lang ang nasa isip niya.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

Ang maganda at malambot nakatawan nito ang kanyang pinupupog ng halik habang si Rosie naman ay tuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Halos parang mapapatiran ng hininga si Rosie. lisipin mo tuloy na bihasang-bihasa na ito, gayong kay bata pa nito.
Nagsimulang bumiling-biling ang ulo ni Rosie nang simulan niya ang pagpapagapang ng halik mula sa labi nito pababa sa leeg, sa mga balikat hanggang sa mayayamang dibdib na may mala-rosas na utong. Pahingal na idinakot niya ang kanang palad sa kaliwang dibdib saka pinaglaro ang bibig sa kanang bahagi.
Napadaing si Rosie nang paglipat-lipatin niya ang kamay at bibig sa dalawang malulusog na suso. Napapaliyad at napapahalinghing sa sarap ang dalagita. Muling kumilos pababa ang kanyang mukha habang humahaplos ang bibig sa bawat dinadaanan hanggang humantong iyon sa pinakamahalagang bahaging nasa hanggahan ng mga hita ni Rosie. Inipon niya sa kanang palad ang may kalaguang damong tumatakip sa bahaging iyon bago niya isinubsob ang mukha at banayad na banayad na inihaplos ang bibig sa pinakaguhit ng lagusang kinakatasan na ng bahagyang nektar.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

Napaliyad si Sarah, suminghap at bahagyang napatirik ang mga mata. Muli niyang iniulos ang bibig, sumayaw-sayaw ang katawan ni Rosie sa saliw ng musikang pan-disco. Naglagablab ang kanyang pakiramdam sa nakitang reaksiyon ng babae kaya pinagtagal niya ang ginagawa sa pagitan ng dalawang hita nito. Malakas na ang pag-ungol at daing ni Rosie, halos nagmumura na kasabay ng mga pagsambit sa kanyang pangalan, nang iangat niya ang katawan at isugpong ang sandata ng pagkalalaki sa bahaging sagisag ng pagiging babae ni Rosie.
Hindi siya nagtaka nang mabilis na mag-ugnay ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng bukas na lagusan. Hindi na birhen ang dalagita. Hindi pa rin niya alintana ang kalagayan nito. Sige pa rin siya sa paglalabas-masok sa puke ng dalagita. Sagad na sagad niyang ibinaon ang kanyang uten sa puke ng dalagita. Umindayog siya nang umindayog hanggang maramdaman niyang tila humihigpit ang pagkakasugpong ng mga ibabang bahagi ng kanilang katawan.

Comments

Scroll To Top