Hiyas Na Perlas

Hiyas Na Perlas

Tatlong taon si Rowena nang mamatay ang kanyang amang ang mga ito at karpentero nang mahulog sa mataas gusaling ginagawa. Ang mga ito at sa Nakakuha naman ang kanyang ina ng 10,000 piso mula sa contractor ng building.

Iyon ang ginawang puhunan ng kanyang ina sa ipinag-patayo ng mga ito at tindahan ng gulay sa palengke ng Balintawak sa lugar na ang mahihirap. Madalas na kasama siya ng ina sa pagtitinda nito dahil wala naman  magbabatay sa kanya.

Pero kahit lumaki si Rowena sa hirap, kung bakit  nagda-dalagita siyang napaka-ganda. At palibhasa’y di halos ito nasisikatan ng araw, naging maputi ang kutis nito. Pilit siyang  iginagapang sa pag-aaral ng kanyang ina. Sa private school pa siya  ipinasok ni Marina, malapit lang sa kanilang tinitirhang bahay.

At nagda-dalagitang napakaganda ni Rowena. Napaka-kinis, at ito ay ang putim-puti.  Hustong katatapos lang ng elementary ni Rowena ng muling mag-asawa si  Marina kay Nando, isang dating ang mga ito kasa-mahan ng nasira niyang asawa, na  isa ring karpentero.

Tinanggap naman ni Rowena bilang pangalawang-ama  si Nando at sa Naging mabait naman ito sa kanya. Naging malambing naman siya
rito. Lagi siyang inihahatid nito sa pagpasok sa iskuwelahan at ang  sinusundo  siya pag umuulan.

Pag wala pa si Marina sa bahay, lagi siyang nilalaro ng pangalawang
ama. Madalas siyang kandungin nito, niyayakap kahit luma-laki na ang  kanyang mga suso. Hinahalikan sa makinis na pisngi. Na hindi niya  pinapansin dahil sa tingin nga niya rito ay para na ring ama.

Pag madaling-araw na umaalis si Marina para sumalubong sa gulay na  ititinda sa Balintawak, madalas na nagigising si Rowena sa mga ito at maiinit na yakap ng kanyang Tatay Nando. Hindi na lamang niya pinapansin ang  matigas na bagay na tumutusok sa kanyang puwitan pag niyayakap siya  nito nang patalikod.

First Year high school na siya noon, at 13-anyos na, nang mapansin
niyang lagi na siyang tinititigan ng mga lalaki sa kanilang lugar. Noon  din siya ni-regla. Yun pala’y nagdadalaga na siya at sa mga ito ay magandang dalaga,  dahil siya’y malaking, bulas.

Kung magsusuot lang siyang ng bestidang  pandalaga, tiyak na ang mga amapagkakamalan na siyang tunay na dalaga. Magtatapos na siya ng First Year nang kontratahin ang ina niya at ang mga ito at
Kumareng Tinay nito na maghatid ng gulay at karneng baka at kalabaw sa  Laguna para sa isang malaking kapis-tahan doon.

Binilinan sila ni Marina na kinabukasan na ito babalik si Nando ang pinagluluto nito ng tanghalian at hapunan ng dalawa.  Nagtira ng at mga karne ang kanyang ina para sa kanila ng Tatay Nando niya. At umalis na nga ang ina niya nang madaling-araw na iyun.

Hindi na siya ginising ng ina. Si Nando na lamang ang binilinan nito nang mga dapat gawin sa maghapong iyon at sa susunod na ito na ang mag-damag.

“Huwag ka nang magluluto ng ulam sa susunod na tanghlian at sa mga siguradong  marami kaming dalang pagkain ni, Mareng Tinay!” bilin nito sa Tatay  Nando niya.

Pagkaalis ng kanyang ina, isinusi na ng Tatay Nando niya ang mgaito at sa kanilang  bahay, at pagkuwa’y tinungo na nito ang higaan ni at Rowena. Bago ito  humiga sa tabi ng anak-anakan, pinagmasdan ang muna ni Nando ang maamong  mukha ni Rowena.

Comments

Scroll To Top